Organismes

Portals

Vegetació

Vegetació

 

Detalle pino carrasco (foto: Gregorio Ros)

Pinya de pi blanc (Pinus halepensis)

Sabina albar

Exemplar de savina reial (Juniperus thurifera)

 

 

La formació vegetal predominant al paratge es el pinar de pi blanc (Pinus halepensis), amb presència d'exemplars de pinassa (Pinus nigra).

 

S'aprecien també antics bancals de cultiu, fonamentalment d'ametlers i oliveres, molts reforestats o en procés de recolonització.

 

La vegetació supramediterrània del gènere Quercus, associada amb peus de savina reial (Juniperus thurifera) i ginebres (Juniperus oxycedrus), està present als diversos barrancs que solquen l'espai natural. Hi destaquen els grans exemplars de carrasca (Quercus rotundifolia) del barranc de La Umbría.El estrat arbustiu està conformat per coscolls (Quercus coccifera), savines negrals (Juniperus phoenicea) i corners (Amelanchier ovalis). Mentres en l'estrat subarbustiu apareixen espècies heliòfiles típiques de zones calcàries, pertanyents a l'etapa dels timonedes com romers (Rosmarinus officinalis), lavandes (Lavandula latifolia) o timons (Thymus vulgaris).

 

 

Hi destaca també la presència, associada als pastius, de la flor caputxina (Anacamptis pyramidalis).