Organismes

Portals

Característiques generals

Característiques generals

 Vista general

La Sierra Perenxisa és una alineació muntanyosa situada en la Província de València, a uns 14 Km de la capital i que s'estén d'est a oest, uns 10 Km entre els termes municipals de Torrent, Godelleta i Xiva.

Sens dubte, la situació geogràfica de la Serra Perenxisa és un dels seus aspectes més rellevants, tant des del punt de vista ecològic com a enfront de la seua situació de realitat territorial antropizada, a l'aparéixer com un entorn natural d'influència urbana donada la seua proximitat tant de l'àrea metropolitana de València com d'altres nuclis de població.

Des del punt de vista ecològic apareix com un ecosistema de muntanya de transició, entre els sistemes costaners i els enclavaments muntanyosos situats més a l'interior de la Província.

El seu valor paisatgístic en el context local és molt important, sent un element bàsic en la conformació del paisatge de Torrent. Des de la seua cima, a més, pot disfrutar-se d'una magnifica panoràmica de la plana costanera valenciana, amb l'Albufera com a fita més destacat.