Organismes

Portals

Patrimoni cultural

Patrimoni cultural

Arquets de Baix

  • Avenc del Barranc Calderón:

Es troba situada en la cara sud de la Serra Perenxisa, en el marge esquerre del barranc Calderón i a uns 200 m. del començament del mateix.

  • Sendera Real d'Aragó:

És l'única via rústica que creua el terme de forma transversal.

  • Els Arquets:

Existixen 'Els Arquets de Dalt' i 'Els Arquets de Baix'.

  • Refugi en Franjo:

Sobre un conjunt de garroferes situat en les faldes de la Serra Perenxisa, concretament en la partida de Franjo, es pot observar a la vora del camí de Pardala unes ruïnes que en el seu temps van ser un refugi rural.

  • Barraca de Sardina:

Des del punt de vista arquitectònic és una edificació prou peculiar, de planta rectangular i realitzada amb pedres unides amb morter de calç de bona qualitat.

  • El Corral del Manyet:

Este es troba en la partida de L´Horteta, distant uns cent metres de la Sendera d'Aragó. El mur que embolica el corral tanca una superfície quasi quadrada.

  • Jaciments i elements arqueològics:

Lloma de Birlet, Llometa del Clot de Bailón, Llometa de l'Espart, Puntal de l'Albaida, Els Garravaques i Carrasquera I i II.