Organismes

Portals

Natura - Fauna

Natura - Fauna

Àguila de panxa blanca (foto: Eduardo Barrachina)

 

Rata penada de ferradura gran (foto: Miguel Á. Monsalve)

Són diverses les espècies de mamífers que habiten en el perímetre del paratge 'El Surar', que estan incloses en el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades en l'annex II d'espècies protegides com: la musaranya comuna, la fagina, el teixó, el turó i la mostela. En l'annex I com a espècie vulnerable es troben diverses espècies de quiròpters: la rata penada mediterrani de ferradura, rata penada aligot mitjà, rata penada aligot gran, rata penada gran de ferradura i la rata penada xicotet de ferradura.

 

Les aus en l'àmbit d'estudi presenten una gran diversitat d'espècies. Mereixen especial atenció les espècies que s'inclouen en el Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades com l'àguila de panxa blanca que es classifica com a espècie vulnerable. El blader i l'arrendajo s'inclouen en l'annex II d'espècies protegides. L'estornell negre i el teuladí comú en l'annex III d'espècies tutelades.

 

La granota comuna (Rana perezi) està inclosa en l'annex V de la Directiva Hàbitats com a espècie d'interés comunitari l'arreplega de la qual en la naturalesa i l'explotació de la qual poden ser objecte de mesures de gestió. Esta espècie, junt amb el renoc comú, el fardatxo ocel·lat i la serp verda està inclosa a més en l'annex II (espècies protegides) del Catàleg Valencià d'Espècies de Fauna Amenaçades.