Organismes

Portals

Vegetació

Vegetació

Alcornoque

Surera (Quercus suber)


 

Flor de l'aromàtic cap d'ase o tomaní (Lavandula stoechas)

 

 

 

 


El paratge de El Surar conté la sureda més meridional dels existents en la Comunitat Valenciana.

 

 

La surera (Quercus súber) es distribuïx en bosquetes oberts, restes d'un antic bosc més extens i que actualment es troba prou degradat per diversos motius entre els que es destaca la disminució de les precipitacions de les últimes dècades i la seua escassa regeneració natural.

 

La surera és una espècie que habitualment creix en sòls silicis però que en el paratge creix sobre sòls calcaris, ja que al llarg del temps les pluges han llavat la calç del substrat. Sobre este sòl descarbonatat també podem trobar pins marítims (Pinus pinaster), alguns de gran port, mesclats amb les sureres; i altres espècies arbòries com les carrasques (Quercus ilex) i alguns roures valencians (Quercus faginea) en llocs més ombrívols.

 

De la vegetació acompanyant de l'estrat arbustiu es troben Erica scoparia, Lavandula stoechas i Cistus crispus; i altres més pròpies del carrascar com el matapoll (Daphne gnidium), el coscoll (Quercus coccifera), el romer (Rosmarinus oficinalis), etc.

 

L'interés de la vegetació existent en el paratge ha propiciat la declaració de dues microrreserves de flora 'Pla de Junquera' i 'Els Miradors'.