Organismes

Portals

Natura - Fauna

Natura - Fauna

Àguila de panxa blanca (foto: Eduardo Barrachina)

 

Falcó peregrí (foto: Luis Fidel Sarmiento)

Descriure la fauna de la comarca implica diferenciar els ambients i ecosistemes que en ella podem trobar, ja que cada espècie necessita d'unes condicions ecològiques per a viure. No obstant això, dins de la fauna comarcal trobarem espècies que tenen el seu espai vital delimitat per un ambient determinat i presenten una marcada especificitat als factors ecològics que imperen en el seu ecosistema, mentres que altres, les que presenten una major adaptabilitat a diferents condicions ecològiques, apareixeran en diferents ecosistemes.

 

Podem assenyalar, en línies generals, l'existència de quatre tipus d'ambients en la comarca:

  • Camps de cultiu
  • Rius i barrancs
  • Les serres
  • Mitjà urbà

 

Estos ambients es diferencien per la presència o no d'aigua, pel tipus de vegetació (i per tant el tipus de paisatge) i el grau d'antropització que patixen, és a dir, la major o menor pressió que l'home fa sobre el medi natural.

 

Les aus són un dels principals valors del paratge. Entre estes destaquen especialment els rapaços, espècies d'alt valor ecològic, entre les que destaca la presència de l'àguila de panxa blanca (Hieraetus faciatus), l'arpellot cendrós (Circus pygargus) i el falcó pelegrí (Falco peregrinus) . Així mateix, resulten d'especial rellevància les poblacions de quiròpters, afavorides per la mencionada abundància de coves i buits, havent-se inventariat 6 espècies de quiròpters inclosos en la categoria de vulnerables en el Catàleg Valencià de Fauna Amenaçada, i una, la rata penada de ferradura gran (Rhinolophus mehelyi) , catalogat com a espècie en perill d'extinció.