Organismes

Portals

Vegetació

Vegetació

Vegetación general

Vista general del paratge des d'una ombria amb regeneració de fleixos

 

Chopos

Exemplars de xop en l'entorn de la font La Làndiga

 

 

 

 

 

La coberta vegetal presenta un greu deteriorament per la reiteració d'incendis forestals en les últimes dècades. La conseqüència és que actualment la vegetació està dominada per espècies pirofítiques, millor adaptades als efectes del foc.

 

No obstant això, és possible trobar enclavaments on la regeneració natural ha permés recuperar la coberta arbòria. En este sentit destaquen tres espècies la regeneració de les quals s'està produint a bon ritme: el pi blanc (Pinus halepensis), espècie piròfila adaptada al pas del foc; la carrasca (Quercus ilex), que rebrota de cep després de veure's afectada per un incendi i el fleix de flor (Fraxinus ornus), arbust endèmic de la Comunitat Valenciana, que en el paratge s'està regenerant en ombries i fons de barranc.