Organismes

Portals

Natura - Fauna

Natura - Fauna

Àguila reial (foto: Benjamín Albiach)

 

Brúfol (foto: Carlos Pache)

L'abundant fauna cinegètica que alberga l'ecosistema de matoll mediterrani, converteix aquest paratge en una de les principals àrees de caça per a nombroses espècies amenaçades, entre les quals destaquen les àguiles de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus) i reial (Aquila chrysaetos), el duc (Bubo bubo), el teixó (Meles meles) o la fagina (Martes foina).

 

Recentment s'ha detectat la presència d'exemplars de cabra salvatge (Capra pyrenaica), possiblement exemplars en dispersió procedents de la Reserva de la Mola de Cortes. Els matolls de bruc i coscoll representen l'hàbitat idoni per a la nidificació de nombroses espècies d'ocells com el rossinyol (Luscinia megarhynchos) o les busqueretes cuallarga (Sylvia undata) i de garriga (Sylvia cantillans), mentre que a les zones més obertes estan presents el cotoliu (Lullula arborea), la cogullada fosca (Galerida theklae) o el mimètic enganyapastors (Caprimulgus europaeus). Resulta d'especial rellevància la presència d'espècies de quiròpters en perill d'extinció com la rata penada mitjana de ferradura (Rhinolophus mehelyi) i la rata penada de peus grans (Myotis capaccinii) procedents de la colònia de cria de la pròxima cova de les Meravelles.

 

Així mateix, rèptils com el fardatxo (Lacerta lepida) i les serps verda (Malpolon monspessulanus) i blanca (Elaphe scalaris) o l'invertebrat banyarriquer (Cerambyx cerdo) completen el variat repertori faunístic d'aquest enclavament.