Organismes

Portals

Natura - Fauna

Natura - Fauna

Conill (foto: Carlos Pache)

 

Àguila serpera (foto: Tasio)

Entre els carnívors, destaca la presència del rabosot, teixó i la geneta. Hi ha una abundant presència de porc senglar. Seguint amb les espècies de caça major, citem la cabra hispànica.

 

Entre els lagomorfos podem trobar tant el conill, com la llebre, encara que esta última és menys abundant i busca espais més oberts que el conill. Els rosegadors es troben ben representats, en part per la influència de l'home, tenint rellevància a l'hora de determinar la seua alimentació. dels insectívors, destacar les musaranyes i l'eriçó europeu. Finalment, recalcarem la presència de quiròpters, potenciats per la presència de coves i buits.

 

L'ornitofauna la podem classificar, en tres grups, seguint els següents criteris de nidificació segura, probable i possible:

 

-Aus de nidificació segura: Àguila de panxa blanca, mussol, perdiu, formiguer, blader, tórtora comuna, merla comuna, tord xarre, busquereta rabilarga, busquereta zarcera, oroneta comuna, Roquer, avió comú, xiulet real, cogullada comuna, agateador comú, capellanet, capsot comú, teuladí comú, verdecillo, àguila marcenca, astor, pinsà vulgar, cadernera, soliguer vulgar, merla blava, passerell comú, gratapalles i busquereta cabecinegra.-Aus d'existència probable: Àguila reial, xot, sit negre, verderol comú, ferreret comú, òbila comú, estornell negre, bugadera blanca, teuladí cridaner, guatla, vendejo real, picot garser roig, busquereta garriguenca, reietó llistat, gralla de bec roig, mosquitera papialbo, papamosques gris, bectort, aligot comú, cucut, oriol, capsot botxí, colom zurita, terrerola comuna, gaig, falcó pelegrí, xaruguet, tudó, esterrossador ros, mite, mussol comú, rossinyol comú, abellerol, palput, cogullada muntesa i carboner comú.-Aus d'existència possible: Roquer roig, mussol reial, corb, esparver, cotoliu, colom indòmita, papamosques mellerenga xicoteta, baldufell comú, esterrossador negra i falcia comuna.Espècies d'amfibis amb presència en la zona: Salamandra, Renoc comú, Renoc cavador, Renoquet, Renoc corredor, Granota comuna.Espècies de rèptils amb presència en la zona: Tortuga d’aigua ibérica, Tarentola, Sargantana cuarroja, Fardatxo, Sargantana ibèrica, Sargantana colilarga, Sargantana cendrosa, Culebrilla cega, Serp teuladina, Serp llisa meridional, Serp blanca, Serp verda, Serp pudenta, Serp de collar, Escurçó hocicuda.