Organismes

Portals

Vegetació

Vegetació

Mosaico pinar-olivar

Mosaic de pineda en zones de pendent i olivar en el pla


 

  Romero (foto: Emilio Laguna)

Detall del romer en flor


 

 

 

 

Els tipus de vegetació dominants en el paratge enguerí es troben clarament diferenciats en tres parts: una, que ha sigut afectada pels incendis forestals; una altra que es conserva com un gran espai forestal i finalment un territori antropizado de camps, canals, així com extenses zones de cultius i aprofitament agropecuari.

 

La primera d'elles està composta per comunitats arbustives pròpies d'etapes de regeneració de muntanya mediterrània. Estes comunitats estan dominades per espècies com el coscoll (Quercus coccifera) , el romer (Rosmarinus officinalis) el llentiscle (Pistacia lentiscus) i altres espècies més xicotetes com els timons (Thymus vulgaris) , la pebrella (Thymus piperella) o les diferents espècies del gènere Helianthemum.

 

La segona correspon a una repoblació forestal completament naturalitzada en la que hi ha una massa de pi blanc (Pinus halepensis) i pi pinastre (Pinus pinaster) d'una espessor considerable. El sotabosc és ric, amb una regeneració lenta de carrasca (Quercus ilex subsp. ballota) .

 

La tercera zona s'identifica amb tots els espais sobre els quals ha intervingut l'home, a fi de garantir la seua subsistència. Camps dedicats al cultiu d'espècies vegetals, entre les que destaquem la trilogia mediterrània: olivera, cereal i vinya, que s'estenen per tota la serra i la vall.