Organismes

Portals

Natura - Fauna

Natura - Fauna

Duc

 

Blauet

 

Rabosa

 

Fardatxo

La varietat de biòtops existents en el paratge permet albergar nombroses espècies de fauna, entre les quals destaquen espècies rupícoles com l’àguila de panxa blanca (Hieraaetus fasciatus), la miloca (Neoprhon percnopterus), el duc (Bubo bubo) o la gralla de bec roig (Pyrrhocorax pyrrhocorax), així com espècies de quiròpters d’interés que colonitzen les fissures del xaragall.

 

En els vessants i fons de la vall estan ben representades les espècies cinegètiques com el porc senglar (Sus scrofa), el cérvol (Cervus elaphus), la perdiu (Alectoris rufa) o el conill (Oryctolagus cuniculus) i els seus depredadors, on destaquen el gat salvatge (Felis silvestris) i la geneta (Genetta genetta). En el riu conviuen espècies com la merla aquàtica (Cinclus cinclus), l’oriol (Oriolus oriolus) o els gripaus corredors (Bufo calamita) i tòtils (Alytes obstetricans), i destaca també la possible presència de llúdria (Lutra lutra).

 

Respecte a la ictiofauna cal mencionar l’anguila (Anguilla anguila), la truita arcoiris (Oncorhynchus mykiss) i la bagra (Squalius pyrenaicus).