Organismes

Portals

Vegetació

Vegetació

Salzes

El paratge concentra una àmplia varietat d’ecosistemes: als voltants de la rambla del riu, es troba un bosc de ribera ben desenrotllat amb exemplars arboris de xops (Populus alba i nigra), salzes (Salix eleagnos subsp. angustifòlia) i freixes de riu (Fraxinus angustifòlia) junt amb comunitats relacionades amb els llits de cudols i graves com el baladrar (Nerium oleander) o el joncar (Scirpus sp.); la massa forestal de pi blanc (Pinus halepensis) predomina en els vessants de la vall, en el que també apareixen exemplars de carrasca (Quercus ilex) i alborç (Arbutus unedo); el sotabosc està conformat per espècies com el bruc d'hivern (Erica multiflora), el llentiscle (Pistacia lentiscus), el ginebre (Juniperus oxycedrus) o la savina negral (Juniperus phoenicea) mentres que en les zones més altes i exposades a condicions metereológicas més severes predominen el coscoll (Quercus coccifera) i les comunitats de labiades o, en les mateixes fissures de la roca calcària, la singular herba freixurera o orella de ratolí (Sarcocapnos enneaphylla).

 


Esta varietat ha propiciat la creació, dins dels límits del Paratge, d’una microreserva de flora denominada Riberes del Riu Tuéjar.