Organismes

Portals

Patrimoni cultural

Patrimoni cultural

Ermita

En l'àmbit territorial del Paratge Natural Municipal s'han identificat elements inclosos en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià.

Dins de l'àmbit d'estudi s'han identificat els següents jaciments arqueològics:

  • Ermita: En la seua base es troba el nucli urbà de Castelló de Rugat.
  • Pineda de Sant Antoni: Jaciment tipus Vila del segle III aC.

També existix dins del paratge un bé de rellevància local. Es tracta de l'Ermita de Sant Antoni Abad, catalogada com a edifici religiós.