Organismes

Portals

Característiques generals

Característiques generals

Vista general

El PNM de 'La Colaita', amb una superfície de 951.076 ha, es troba situat en l'extrem més occidental del municipi de Llombai, afrontant amb el límit dels termes municipals de Real, Dos Aigües i Catadau, i el límit físic del qual en el seu vessant més oriental s'aproxima a la Sendera Senda dels Colmeners.

El Paratge se situa en els primers contraforts de la Serres del Cavalló i l'Au, en la zona de transició entre la plana litoral valenciana i els primers massissos muntanyosos de directriu Ibèrica.

El PNM de 'La Colaita' alberga grans valors ecològics, paisatgístics i socioculturals. Es troba inclòs en el Lloc d'Importància Comunitària de la Serra Dimarts i l'Au, i de la Zona d'Especial Protecció per a les Aus, Sierra Martés- Queixal de Talls, formant part de la Xarxa Ecològica Europea Natura 2000.

El punt més elevat de l'espai protegit és el pic del Buxcarró, amb 654 metres d'altitud.

El Paratge té una gran potencialitat per a l'exercici d'activitats com el senderisme o la bicicleta de muntanya.

L'abundant fauna cinegètica que alberga l'ecosistema de matoll mediterrani, convertix a este Paratge en una de les principals àrees de caça, trobant-se l'espai protegit en un vedat de caça del Club de caçadors de Llombai.