Organismes

Portals

Patrimoni cultural

Patrimoni cultural

Esglèsia Parroquial de la Santa Creu

Encara que dins dels límits del Paratge de 'La Colaita' no hi ha cap jaciment arqueològic, a escassos metres del límit oriental, convé citar l'existència de dos jaciments: 'La Foieta' i el 'Alt de la Malá', el primer romà i el segon Ibèric, ambdós destruïts per transformació agrària.

Quant a jaciments etnològics, hi ha constància d'un antic aljub, situat en la vessant Sud del Barranc del Llop, denominat 'Aljub d'Amadeo'.

Ja en el municipi de Llombai, fora del paratge, poden trobar-se diverses mostres de patrimoni cultural, com són l'Església Parroquial de la Santa Creu o l'estàtua de San Francisco de Borja.