Eliminació d'espècies invasores

Eliminació d'espècies invasores

          

Objectiu:

 

Eliminar les espècies al·lòctones que perjudiquen la regeneració dels boscos del Tilio-Acerion en les parcel·les que presenten el problema.

 

Procediment:

 

Durant la preparació de la proposta es va identificar una parcel·la amb una presència important de vegetació arbòria al·lòctona que es comportava de forma invasora; es tracta d'arbres de les espècies Cupressus arizonica i Cupressus sempervirens que van ser plantats en el camí que discorre al llarg del barranc del Salt. La propagació i colonització dels xiprers en el barranc i les vessants circumdants va resultat molt més important que no s'esperava. Per això l'eliminació, pel que fa a l'extensió i al nombre d'exemplars retirats, va ser superior a la prevista inicialment. Els esforços per a erradicar-la en la totalitat faran que no es disperse de nou i millore l'estructura del bosc en el futur.

 

El barranc del Salt es troba dins del parc natural de la Tinença de Benifassà i és un dels espais més visitats de la Comunitat Valenciana. Tenint en compte que aquesta intervenció podia ser percebuda amb cert rebuig per la població, visitants i alguns grups ecologistes, a causa de l'impacte que té en el paisatge, s'han dut a terme unes quantes activitats de caràcter informatiu i didàctic per a conscienciar sobre la importància del projecte i el perquè d'aquesta acció tan significativa per a la creació i supervivència d'un hàbitat de caràcter autòcton. Aquestes activitats han estat una roda de premsa, una jornada de portes obertes al Forn de Vidre (prop del barranc) i la instal·lació d'un panell informatiu a l'inici del recorregut (veure Acció E5).

 

Resultats:

 

- Retirada de les espècies invasores de Cupressus arizonica i Cupressus sempervirens en la parcel·la afectada per a millorar posteriorment, amb la resta d'accions de conservació, un dels espais protegits per la xarxa Natura 2000.

 

- Vàries activitats divulgatives en la zona per a explicar el perquè d'aquesta acció i sensibilitzar al voltant de l'impacte positiu que tindrà el projecte en el medi natural.

 

Zona:

 

Parcel·la del Barranc del Salt, en el parc natural de la Tinença de Benifassà.

 

Entregables: