Recol·lecció de Material Forestal de Reproducció

Recol·lecció de Material Forestal de Reproducció

Objectiu:

Les activitats consisteixen en la recol·lecció dels Materials Forestals de Reproducció (MFR) de les 26 espècies del projecte, així com el tractament, condicionament i emmagatzematge d'aquests materials per a la seua conservació en el Banc de Llavors Forestals (BLL) del CIEF.

 

Procediment:

La recol·lecció de Material Forestal de Reproducció (MFR) consta de les següents fases:

 

- Prospecció prèvia de les poblacions per a determinar els millors llocs i el moment estimat de recol·lecció.

 

- Recol·lecció de llavors i propàguls de 26 espècies.

 

- Transport dels lots al Banc de Llavors Forestals de la Generalitat Valenciana, ubicat en les instal·lacions del CIEF, a Quart de Poblet.

 

- Neteja i condicionament (deshidratació) de la llavor per a la seua millor conservació.

 

 

- Emmagatzematge en recipients hermètics a 4º.

 

- Testatge de la viabilitat dels lots segons les normes ISTA.

 

El personal del CIEF – Banc de Llavors Forestals compta amb una ampla experiència en el maneig de llavors de la gran majoria d'espècies del projecte. Existeixen protocols de recol·lecció, neteja i propagació per a quasi totes.

 

+ informació i detalls de la recol·lecció en Entregables.

 

Resultats:

En el cas d'espècies molt escases, com Tilia platyphyllos, Ulmus glabra o Taxus baccata, el fet de comptar amb collites abundants, estables i que presenten bona qualitat de llavor és especialment complicat ja que les poblacions naturals compten amb molts pocs individus productors. Per exemple, el 2013 va ser un any excepcionalment bo per a recol·lectar llavor d'Ulmus glabra, per contra el 2014 no va haver producció pràcticament. Gràcies a la recol·lecció d'aqueix any va ser possible produir tota la planta d'aquesta espècie que s'havia fixat com objectiu en la proposta del projecte. En el cas de Taxus baccata, no obstant això, no s'ha tingut tanta sort i els lots recol·lectats no han estat de la millor qualitat, per la qual cosa la producció de planta ha estat molt baixa.

 

Una part de les recol·leccions realitzades en el context d'aquest projecte han servit per a reposar i renovar les existències del Banc de Llavors. El CIEF treballa habitualment amb la gran majoria d'espècies que no solen recol·lectar-se ni produir-se: Coronilla emerus, Ononis aragonensis i Daphne laureola. D'aquesta darrera no va ser possible recol·lectar llavor i, per tant, no va poder ser produïda (veure Acció C4). Altra espècie del llistat de la que no s'ha recol·lectat llavors és Berberis hispanica, però es va poder produir planta ja que el BLL comptava amb existències.

 

A més de llavors i fruites, s'ha recollit material vegetatiu de l'espècie Populus tremula per a produir estaques de taló, el procediment per a produir aquesta espècie.

 

Zona:

Els lots recol·lectats en aquest projecte provenen tots de la sub-regió de procedència de Ports-Maestrat.

 

   

 

 

Entregables: