Producció de planta

Producció de planta

Objectiu:

Produir la planta necessària per a la seua reintroducció en el medi natural i la campanya d'adopció d'arbres. Es produiran plantes a partir de les llavors recollides en l'acció C3.

 

Procediment: 

Aquesta acció consta de dos fases:

 

a) La fase de producció: en el viver de Quart de Poble es germinen i es crien les plantes fins que les plàntules tenen uns 20 cm d'alçada. La germinació es fa en aquest viver ja que compta amb les instal·lacions i el personal amb l'experiència necessàries per a treballar amb un nombre tant elevat d'espècies i amb requeriments tan específics.

 

b) La fase de cultiu: les plàntules són transportades al viver del Forn de Vidre on seran cultivades fins que tinguen la mida adequada per ser plantades. Les característiques climatològiques d'aquest viver són més properes a les condicions on seran introduïdes, per la qual cosa presenta millors característiques per a la seua adaptació i enduriment.

 

 

La durada de les fases depèn de les característiques de cadascuna de les espècies; pot ser molt ràpida com la de l'om de muntanya, que en un període de 10 mesos pot estar llest per a ser plantat, o molt lenta com la del teix, que necessita una primera fase de producció d'entre 12 i 24 mesos, sumant un conjunt de 3 a 4 anys des de la sembra fins el moment en què pot ser plantada. La gran majoria d'espècies del projecte necessiten un període de 6-8 mesos de fase de producció, en el qual són estratificades en fred i posades a germinar, i uns 12-15 mesos de cultiu per tal de tenir la qualitat necessària per a ser plantades.

 

Per últim, s'assignen els lots per a cadascuna de les parcel·les amb les espècies que corresponen a cadascuna d'elles. També es preparen les actes de recepció de planta que acompanya cada lot amb la informació que dicta la normativa de repoblacions forestals, amb el cerfificat patró, la regió de procedència i el certificat fitosanitari.

Resultats: 

Aproximadament 25000 plantes de 25 espècies diferents, de les quals 22500 es destinaran a mesures de recuperació de l'hàbitat (C5) i 2500 a la campanya d'adopció d'arbres (E1) durant la presència de l'exposició itinerant del projecte en les fires locals.

 

Zones: 

La producció per a la reintroducció en el camp es durà a terme en les instal·lacions del CIEF (viver del Mas de les Fites) a Quart de Poblet (proper a la ciutat de València) i en el viver del Forn de Vidre a la Pobla de Benifassà (zona del projecte).

 

                                               

 

Entregables: