Plantacions

Plantacions

Objectiu: 

Les plantacions tenen per objectiu principal millorar les condicions de conservació de l'hàbitat i d'algunes de les seues espècies, mitjançant reforços poblacionals i formació de nous nuclis. Aquesta activitat (junt a l'acció C1) és la mesura principal de recuperació de l'hàbitat.

Procediment: 

Una vegada executades en la seua totalitat les accions C1 fins C4 es pot començar amb l'obertura manual de clots. Els clots ha de tindre les dimensions mínimes de 40x40x40 cm. La qualitat de l'aclotament és fonamental per a garantir l'èxit de la plantació.

 

Posteriorment, el capatàs o encarregat de la repoblació distribueix les espècies pels diferents espais de la parcel·la, adaptant-se a les necessitats ecològiques de cadascuna d'elles. El marc de plantació i la distribució de les espècies intenten també seguir les pautes de distribució natural de les espècies. Aquestes pautes de distribució són determinades per la forma de dispersió natural, siga mitjançant animals (zoocòria), vent (anemocòria) o de manera vegetativa per les arrels. D'aquesta manera amb la plantació es pretén assolir una estructura vegetal la distribució de la qual es semble a la que haurien assolit les espècies de manera natural.

 

Una part molt important de la plantació és el tapat correcte de les plantes amb la terra que s'ha extret del clot. Fer aquesta fase del procés de manera correcta, o no, determina en bona mesura la supervivència dels arbrets. És molt important utilitzar la major quantitat de materials fins en tapar el clot, per a facilitar l'arrelament i la retenció hídrica. Per això s'ha d'acabar bé l'escocell, al voltant de la planta, per a incrementar la recollida de l'aigua.

 

Una vegada plantada, la darrera part de procés és la col·locació dels protectors.

 

Per últim, dos anys després de les plantacions es du a terme la reposició de falles (plantes que no han aconseguit arrelar).

 

Resultats: 

Creació de dos nous nuclis d'hàbitat de Tilio acerion i reforç poblacional. Introducció de 22500 plantes en el medi natural de 26 espècies diferents, entre les quals tres espècies vulnerables del Catàleg Valencià de Flora Amenaçada. 

 

         

Entregables: